Etusivu / Yritys / Arvot

Arvot

ARVOT

– Ohjenuorat ja periaatteet, jotka ohjaavat arkista tekemistämme.

Ohjenuorat ja selkäranka

Olemme vuonna 1965 aloittanut perheyritys. Toiminnallamme on avainlippumerkki ja tuotteillamme erilaiset vaaditut sertifikaatit. Voidaan sanoa, että toimintaamme on ohjannut jonkinlaiset ydinarvot jo päivästä 1. Lähivuosina kuitenkin olemme tunteneet tarvetta lähteä analysoimaan, tarkentamaan ja kirjoittamaan auki nämä arvot. Kaikkia arvoja läpileikkaa ajatus vastuullisuudesta niin ympäristöä, omaa henkilöstöä kuin asiakkaitammekin kohtaan. Tervetuloa tutustumaan neljään ydinarvoomme, joihin perustamme toimintamme niin vaikeissa tilanteissa kuin juhlassakin.

Neljä ydinarvoa

Olemme asiakaslähtöisiä

Työmme on helpottaa asiakkaan arkea. Pyrimme asiakaskontakteissamme
siihen, että asiakas tuntee, että me todella välitämme ja autamme häntä.
Me onnistumme silloin, kun asiakas tuotteita ja palvelua tarvitessaan soittaa
ensiksi meille. Ja kun jotain asiakkaalle lupaamme, me myös pidämme sen.

Asiakaslähtöisyys on meille myös sitä, että tapaamme asiakkaan usein –
henkilökohtaisen myyntityön tärkeys. Tämä auttaa meitä ymmärtämään asiakkaan tilanteen ja mahdollistaa sen, että pystymme aidosti olemaan hyödyksi. Samalla kasvatamme myös omaa ymmärrystämme ja ammattitaitoamme.

Jatkuva kehittäminen

Yhtiö on juuri niin osaava ja kilpailukykyinen kuin mitä sen henkilöstö on. Nopeasti muuttuvassa maailmassa jo perustason säilyttäminenkin vaatii jatkuvaa kehittymistä.

Jokainen pystyy kehittymään ammatissaan. Kyse on paitsi mahdollisuudesta, myös vaastuusta itseämme kohtaan. Yhtiönä kannustamme jokaista ammatilliseen kehittymiseen.

Osaava henkilöstö mahdollistaa asemamme toimialan kärjessä – oli kyse sitten tuotteista, palveluista tai käyttämistämme teknologioista. Olemme kehittymisen suhteen kunnianhimoisia. Asetamme vuosittain itsellemme organisaationa kehittymistavoitteita.

Yhtiön menestymisen edellytys on, että osaavat ihmiset haluavat olla siellä töissä. Uskomme, että ihmiset haluavat kuulua yhteisöön, joka panostaa henkilöstönsä kehittymiseen urapolun jokaisessa vaiheessa.

Tuotantotehokkuus

Alamme on erittäin kilpailtu. Voittaaksemme kilpailijamme, on tuotantomme tehokkuuden oltava toimialan kärjessä.

Tehokkuus edellyttää hyvää suunnittelua ja sisäistä koordinaatiota, virtaviivaisia prosesseja ja tehtaiden korkeita käyntiasteita- ja näissä jatkuvaa parantamista. Tavoittelemme tuotannossamme toimialan korkeinta tuotannon tehokkuutta ja alhaisimpia yksikkökustannuksia.

Samalla olemme tinkimättömiä laadun suhteen. Pelkät suuret tuotantomäärät eivät tuo kannattavuutta, mikäli tuotelaatu ei ole saman aikaisesti ensiluokkaista. Kehitämme laatuamme systemaattisesti ja pyrimme vuosittain pieneneviin reklamaatiomääriin.

Vahva talous

pitämällä huolta taloudestamme turvaamme henkilöstömme taloudellisen hyvinvoinnin ja asiakkaittemme liiketoiminnan sujuvuuden ja sekä hyvinä, että huonoina aikoina.

Varmistamme tämän pitämällä kaikissa olosuhteissa huolen omasta vakavaraisuudestamme ja maksuvalmiudestamme.

Olemme kaupallisia, mutta minimoimme kaupankäyntimme riskit. Näin varmistamme toimintamme jatkuvuuden suhdanteista riippumatta.

Emme tuhlaile. Teemme työmme laadukkaasti, mutta huolellisesti eri vaihtoehdot miettien myös taloudellisesta näkökulmasta. Suunnittelemme tekemisemme siten, että oman ajan- ja rahankäyttömme on mahdollisimman kustannustehokasta.

Kilpailutamme säännöllisesti niin tavarantoimittajamme kuin palveluntarjoajammekin. Varmistamme, että mitä hankimmekin, saamme sen alan parhaimpaan hintaan. Tämä on asiakaskuntamme etu.