Taustakuva
Etusivu / Lakka kivitalot-yksilöllinen kivitalo / Miksi kivitalo?

Miksi kivitalo?

Tutustu kivitalon ylivertaisiin ominaisuuksiin

miksi kivitalo

Elinkaariedullisuus

Miksi kivitalo?

Projektin alkuvaiheessa keskitytään usein rakentamisen aiheuttamiin kustannuksiin eikä oteta huomioon kustannuksia koko rakennuksen elinkaaren ajalta. Rakentamisvaiheessa halvin ratkaisu voi kuitenkin asumisvaiheessa muodostua raskaaksi menoeräksi perheen taloudelle. Todellisuudessa talot kaipaavat huoltoa ja hoivaa, aivan kuten autot ja ihmisetkin! Kun valitset talon ulkoseinärakennetta, kannattaa asiaa alkaa pohdiskelemaan elinkaariedullisuuden kautta. Käyttö- ja huoltokulut ovat kivitalossa huomattavasti kevytrakenteisia verrokkejaan alhaisemmat.

Energiatehokkuus

Yksi kivitalon eduista on myös sen energiataloudellisuus. Edullisempien käyttökustannusten lisäksi hyvin rakennettu kivitalo säilyttää arvonsa tehden omasta kodista varsin turvallisen sijoituksen.

Tutustu energiasimuloinnin avulla laadittuun laskelmaan eri talotyyppien energiankulutuksesta.

Tiiveys ja massiivisuus

Kivitalo on luontaisesti tiivis. Kiven suuri massa auttaa eristämään lämpöä ja tasaamaan lämmönvaihteluja varaamalla itseensä luonnollisella tavalla lämpöä. Kiviseinä varastoi lämpöä kylmällä ja viileyttä lämpimällä säällä.

Massiivinen runko säästää energiaa ja korvaa siten kivisen rakennusmateriaalin valmistuksessa syntyviä päästöjä. Massiivisuuden ansiosta kivitalossa saadaan hyötykäyttöön ilmaiset, vähäpäästöiset tai kokonaan päästöttömät energiamuodot, kuten auringonsäteily ja ihmisten, tulisijojen sekä sähkölaitteiden tuottama lämpö. Kivirakenne tasaa kodin lämpötilanvaihteluita tehokkaasti, tehden asumisesta miellyttävämpää.

Hyvä ääneneristävyys

Määräykset asettavat asuinrakennuksille vähimmäisvaatimuksia ääneneristävyyteen. Kivitalo voidaan helposti rakentaa myös vähimmäistasoa paremmaksi. Valuharkkoseinä täyttää ääneneristävyysvaatimukset kirkkaasti. Myös muurattu seinärakenne täyttää vaatimukset normaalilla asuinalueella. Kuitenkin erityisen meluisilla alueilla, kuten lentomelualueella, valuharkon käyttäminen on järkevin vaihtoehto sen parempien ääneneristävyysominaisuuksien ansiosta.

Myös väliseinäratkaisuna kiviseinät ovat ääneneristävyydeltään ylivoimaisia. Huoneiden yksityisyys paranee kivirakenteita käyttämällä merkittävästi. Lakan Betonin valikoimasta löytyy vaihtoehtoja myös erityisen hyvää ääneneristävyyttä vaativiin tiloihin.

Palamattomuus

Kivitalon kiistattomana etuna palotilanteissa on sen kestävyys. Kivirakenteinen talo hidastaa merkittävästi palon etenemistä, joka antaa perheellesi aikaa pelastautumiseen. Paloteknisesti muuratut rakenteet ovat turvallisinta A1-luokkaa. Niistä voidaan helposti tehdä paloa osastoivia väliseiniä, jotka estävät palon leviämisen.

Kivitalon rakenne kestää tulipalon sortumatta
ei tuota tulipalon aikana myrkyllisiä kaasuja
estää savun ja kuumien kaasujen leviämisen
suojaa viereisiä tiloja kuumuudelta ja syttymiseltä, sekä antaa suojaa pelastushenkilöstölle.
Muut rakennus- ja sisustusmateriaalit palavat tietenkin myös kivitalossa ja tulipalon sattuessa kivitalokin kärsii vaurioita – kuitenkin merkittävästi puutaloja vähemmän. Monet vakuutusyhtiöt myöntävät kivirakenteiselle rakennukselle alennusta vakuutusmaksuista.

Huoltovapaus

Kivitalojen huoltotoimet ovat merkittävästi verrokkejaan helpompia ja vaivattomampia – joka väistämättä tuntuu myös taloudellisena säästönä.

Huoltovapaus merkitsee kustannussäästöjä talon koko elinkaaren ajalle. Kivitaloa ei tarvitse maalata tai kyllästää joka kymmenes vuosi, mikä vähentää remontoinnin aiheuttamaa lisätyötä ja haittoja asumiselle. Huoltovapaalla kiinteistöllä myös jälleenmyyntiarvo nousee. Julkisivun sekä kantavien rakenteiden korjauksesta ja huollosta aiheutuu myös ympäristövaikutuksia. Pienempi huoltotarve vähentää siis myös rakennuksen ekologista taakkaa ja päästöjä.

Lahoamattomuus

Kiviseinä ei kastuessaankaan lahoa tai menetä lujuuttaan, joten mahdollisen vahingon korjaaminen on helpompaa. Kosteusvahingon sattuessa korjaukseksi yleensä riittää rakenteiden kuivatus ja pintojen uusiminen – toisin kuin puurakenteessa monesti joudutaan uusimaan myös seinän rakenneosia. Kivirakenne on erittäin turvallinen vaihtoehto talon seinämateriaaliksi myös kosteisiin tiloihin.

Arvon säilyminen

Kivitalo säilyttää arvonsa myös vuosien edetessä. Asunnon ostajat arvostavat kivitalon ominaisuuksia käytettynäkin. Erityisesti huoltovapaus ja pienet käytön aikaiset kustannukset ovat merkittävässä roolissa asuntokaupassa. Kivitalon jälleenmyyntiarvo on monesti puutaloa parempi.

Pitkäikäisyys

Kuten edellä mainittiin, oikeat materiaalivalinnat vähentävät rakennuksen aiheuttamia ympäristövaikutuksia sen koko elinkaaren ajan. Kivitalon pinta ei rapaudu kosteusvaikutusten seurauksena, ja se kestää muuttumattomana ankarissakin olosuhteissa. Oikein rakennettu kiviseinä ei painu eikä elä, joten seinäpinnat säilyvät kauniina pitkään ilman erillisiä huoltotoimia. Lisäksi kiviseinän mahdolliset pintavauriot eivät yleensä aiheuta rakenteellista haittaa, vaan kyse on lähinnä esteettisestä vauriosta.