Taustakuva
/ Yritys / Ympäristöpolitiikka

Ympäristöpolitiikka

Lakan Betonin toiminta-ajatuksena on kehittää ja valmistaa korkealaatuisia kiviainespohjaisia rakennustarvikkeita ja materiaaliratkaisuja asiakkaidemme tarpeisiin. Oma ympäristöpolitiikka on asia, jota pyrimme tutkimaan ja parantamaan jatkuvasti.

Tiedostamme toimintaamme liittyvät ympäristövaikutukset ja sitoudumme siihen, että oma toimintamme ei aiheuta ympäristön pilaantumista ja sitoudumme ympäristön suojeluun.  Noudatamme ympäristölakeja ja –asetuksia sekä viranomaismääräyksiä ja –ohjeita. Parannamme ympäristöjärjestelmäämme vuosittain.

Tavoitteemme on tuottaa ja markkinoida asiakkaillemme laadukkaita ja asiakkaiden arvostamia tuotteita ja palveluja sekä saavuttaa siten hyvä asiakastyytyväisyys ja pitkäkestoisia asiakassuhteita. Asiakkaidemme on voitava luottaa siihen, että Lakan Betonin toimittama tuote tai palvelu täyttää heidän odotuksensa. Tämä edellyttää, että koko henkilökunta on laatu- ja ympäristötietoinen ja jokainen vastaa oman työnsä laadusta ja siitä, että ympäristöä ei kuormiteta tarpeettomasti. Organisaatiossa noudatetaan jatkuvan parantamisen periaatetta, jonka mukaisesti jokaisen on puututtava havaitsemiinsa epäkohtiin toiminnan korjaamiseksi ja kehittämiseksi. Tuotekehitystämme ohjaavat osaltaan myös tuotteisiin liittyvät ympäristönäkökohdat.

Lakka-konserni sitoutuu noudattamaan jatkuvan parantamisen periaatetta siten, että sisäiset ja ulkoiset auditoinnit sekä johdon katselmukset ovat kiinteä osa yhtiön johtamisjärjestelmää.

Yhtiön toimintajärjestelmä täyttää standardien ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 vaatimukset.

Lakan Betoni Oy

Juho Hiltunen, toimitusjohtaja